Köpvillkor

Ånger- och Returrätt samt Reklamationer
Ångerrätten regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Ångerrätten gäller inte för näringsidkare. Som konsument har du 14 dagars ångerrätt och ångerfristen börjar löpa den dagen efter du tagit emot varan. Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den.


Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt (för att fastställa egenskaper och funktion) förbehåller sig säljaren rätten att göra värdeminskningsavdrag på beloppet som ska återbetalas.


Enligt den nya E-handelslagen (SFS 2014:14) som trädde i kraft 2014-06-13 har leverantörer rätt att göra avdrag vid returer, för skadat emballage eller annan åverkan.
Upp till 25% avdrag för skadat emballage och upp till 50% avdrag för annan åverkan.
Undantag från ångerrätten (enl. SFS 2014:14, §11, 1:a stycket)
”Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts”

För att kunna returnera en vara behöver du ett giltigt köpbevis, dvs antingen ett kassakvitto eller faktura.

Kontakta oss alltid vid reklamationer.
Delar som returneras utan att först ha kontaktat oss, behandlas ej.
Du som kund står för frakt samt returfrakt vid åberopande av ångerrätten. Spara ditt inlämningskvitto då du ansvarar för returförsändelsen.

Varan måste returneras till oss via Postnord (eller annan leverantör om utkörning till vår adress är möjlig) utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inom 14 kalenderdagar.
Varor som returneras till ombud behandlas ej.

Vid godkända returer och reklamationer krediteras beloppet så snart som möjligt och eventuella återbetalningar sker senast inom 14 arbetsdagar.

Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att debitera uppkomna frakt- och hanteringskostnader (även returfrakt)

Vid ej godkända returer, outlösta paket och returer utan angiven orsak kommer det från dag 30 efter vi mottagit delen och informerat er om detta, kunna debiteras en lagerhållningsavgift á 50:-/dag för normal stora delar och 100:-/dag för skrymmande delar. Som skrymmande delar räknas delar där delens höjd, längd eller bredd överstiger 0,5 meter eller har en fysisk vikt som överstiger 15 Kg.


Om Nya Allbilskroten i Norrköping AB stått för returfrakten på en felaktig returnerad del så tillräknas även denna kostnad mot delens värde.


Om kund önskar delen i retur så kommer kund få betala frakt samt eventuell returfrakt som betalats av Nya Allbilskroten i Norrköping AB och eventuell lagerkostnad.

Om dessa avgifter ej erhålles eller när summan av avgiften överskrider varans värde kommer varan att kasseras.
Garanti*

På begagnande delar lämnas 1 månad garanti,
På renoverade delar lämnas 3 månader garanti
På nya delar lämnas 12 månaders garanti

Ovan nämnda garantitider gäller om inte annat angivits.
*För motorer och växellådor, se rubrik nedan ”Motorer & Växellådor”

Garantitid räknas från leveransdag* (fastställs genom leveransdokumentet). Defekt vara ersätts i första hand med kurant vara. Kundens demonterings- monterings, frakt- eller rese- och eventuella stilleståndskostnader eller kringkostnader ersätts ej.


Vi ansvarar ej för fel som orsakats av felaktig montering. Bildelen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och/eller på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs - enligt tillverkarens rekommendationer - att slitagedelar byts ut i samband med att bildelen monteras. Du som köpare har en skyldighet att ta reda på vilka komponenter som ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och/eller de slitagedelar som ska bytas ut. Vi ansvarar inte heller för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller liknande. Med onormal användning avses bl.a. tävlingsverksamhet och trimning.

Kontakta oss om du vill reklamera en vara.
I förekommande fall skall reklamationen också innehålla information om att och vilka slitagedelar som har bytts ut i samband med att bildelen monterats. Informationen ska lämnas i form av kvitto eller annan dokumentation.

Garanti - Motorer & växellådor
Motorer säljs som motorkropp, med detta menas block samt topp/toppar utan någon kringutrustning och levereras med 30 dagar funktionsgaranti om inte annat avtalats. Kringutrustning som i förekommande fall sitter kvar på motorn vid leverans täcks ej av denna garanti, utan levereras helt utan garanti.
Kamdrivning som kamkedja/kamrem och tillhörande spännare ses som slitagedel och täcks ej av garantin. Det är köparens ansvar att nödvändiga slitagedelar bytes innan montering av motorn.

Växellådor säljs med 30 dagar funktionsgaranti om inte annat avtalats.

Motorer, växellådor, bakaxlar och samtliga delar som normalt innehåller olja levereras alltid tömda. Dvs utan olja.

Generella villkor:

Utöver dessa villkor så följer vi även bildelsbasens generella villkor, dessa finner du på

https://www.bildelsbasen.se/sv-se/documents/Kopvillkor