2015

Säljare / Butik


Hasse och Frank i butiken

Uffe bygger


Uffe bygger tak till den

dåvarande batteri containern

Ny gård


Vi börjar bruka en gård till i 

närheten av firman.